ereyon
Kategoriler

Baymak Elite 18 CHS 18.000 Btu Duvar Tipi Split Klima

Baymak Elite 18 CHS 18.000 Btu Duvar Tipi Split Klima

Marka: Baymak
Model Numarası : ELITE 18
Kargolanma Süresi : 1 - 3 İş Günü
İndirimli Ürün %10 Ücretsiz Kargo 100 TL Chip Para
Eski Fiyatı :1.999,00 TL KDV Dahil
Fiyatı :1.799,00 TL KDV Dahil
Havale İndirimli: 1.745,03 TL KDV Dahil
Tek Çekim Fiyatı: 1.745,03 TL KDV Dahil
Sepete Ekle Alışveriş Listeme Ekle Karşılşatır
Ürün Hakkında

“A” S ı n ı f E n e r j i Ve r i m l i l i ğ i

Ye n i Ta s a r ı m E s t e t i k Ö n P a n e l

I o n i z e r Te k n o l o j i s i

G ü m ü ş İ o n F i l t r e

D i j i t a l E k r a n

H i s s e t m e F o n k s i y o n u

 

Enerji Sınıfı    A
Elektrik Değerleri V/Faz/Hz  220 / 1 / 50 
So¤utma Kapasitesi (Btu/h)  18.000
So¤utma Elektrik Tüketimi (KW/h) 1.65
Çalıflma Ak›m› (A)   8.60
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)  19.800
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h)  1,80
Çalıflma Ak›m› (A)   9,10
Hava Debisi (m3/h)   850

Nem Alma Kapasitesi (Lt/h)  1,9
‹ç Ünite Max. Ses Seviyesi (dB)  46
D›fl Ünite Max. Ses Seviyesi (dB) 56
‹ç Ünite Boyutlar› (mm)   205 x 1095 x 312
Dıfl Ünite Boyutlar› (mm)  300 x 800 x 590
‹ç Ünite Ağırlığı (kg)  15

D›fl Ünite Ağırlığı (kg)  43
Bak›r Boru Ölçüleri (inc)  1/4 - 1/2

 

Ionizer Teknolojisi

Ionizer; ortama negatif iyon yayarak,

mekandaki pozitif yüklü bakterilerin, bütün

virüs çeflitlerinin, sigara ve di¤er tüm

rahats›z edici kokular›n yok edilmesini

sa¤lar. Do¤ada negatif iyon

yo¤unlu¤undan kaynaklanan ferah ve

taze havay› evinizde hissettirir.

 

Hissetme Fonksiyonu

Hissetme fonksiyonu aktif iken uzaktan

kumandan›n LCD ekran› oda s›cakl›¤›n› gösterir,

iptal edildi¤inde ise set edilmifl s›cakl›¤› gösterir.

Bu fonksiyon aktif iken ortam s›cakl›¤›, uzaktan

kumandan›z›n üzerinde bulunan s›cakl›k sensörü

sayesinde tespit edilir ve set etmifl oldu¤unuz

s›cakl›k de¤erine ulaflmak için kliman›z, uzaktan

kumandan›z›n s›cakl›k sensöründen okudu¤u

s›cakl›k de¤erlerini baz al›r.

Rotary Kompresör ile Sessiz Çal›flma

Baymak Elite klimalarda dünyaca ünlü

Japon firmalar›n kompresörleri

kullan›lmaktad›r. Rotary tip son teknoloji

ürünü kompresörler sessiz çal›flma

özelli¤ine sahiptir.

Uyku Modu

Uyku s›ras›nda konforlu bir ortam ve enerji

tasarrufu sa¤lamak için kullan›lan komuttur.

Klima bu konuma ayarland›¤›nda 7 saat içinde

her 1 saatte s›cakl›¤› 1 °C artt›rarak veya

azaltarak s›cakl›¤› uygun uyku konumuna

getirir. 7 saat sonra klimay› durdurarak

bekleme konumuna geçer.

3’lü Filtreleme Sistemi

Baymak’›n 3’lü filtreleme sistemi sayesinde

sigara duman›, ortamdaki partiküller,

istenmeyen kokular yok edilerek konforlu

bir ortam sa¤lan›r. Ayn› zamanda Baymak

Elite klimalar gümüfl ion filtre sayesinde

bakteri, mantar gibi mikroplar›n üremesini

de önleyerek tüm aile için temiz ve sa¤l›kl›

bir hava sa¤lar.

Otomatik Çal›flt›rma Modu

Klima bu konumda ayarlanm›fl oldu¤u

s›cakl›¤a göre çal›fl›r. Ortam›n

s›cakl›¤›n› istenilen dereceye getirmek

için ›s›tma, fan, so¤utma veya nem

alma konumlar›n› kendisi otomatik

olarak ayarlar.

Fan Kontrolü

Ortam s›cakl›¤›n›n çok yüksek veya

düflük olmad›¤› (18-23 °C) durumlarda

kliman›z› fan konumunda çal›flt›rarak

hem ortam istenilen konfora ulafl›r,

hem de %90 ‘a yak›n enerji tasarrufu

sa¤lan›r.

Süper Sessiz Çal›flma

Baymak Elite klimalar›n iç ünitesinde

bulunan ses azalt›c› sistem sayesinde

kliman›n iç ünite ses seviyesi minimum

de¤erlere kadar düflürülebilmektedir.

S›cakl›k Alg›layabilen

LCD Uzaktan Kumanda

Ortam s›cakl›¤›n› alg›layabilen

kumandan›z›n genifl LCD ekran›, rahat

ve kullan›fll› tufllar›yla size tam bir

konfor sa¤lar. Karanl›kta kullan›m için

fosforlu tufllara sahip uzaktan

kumandan›z üzerinde bakteri

biriktirmeyen özel kaplamaya sahiptir.

Nem Alma Özelli¤i

Baymak Elite klimalardaki özel mikro

ifllemci sayesinde ortam s›cakl›¤›nda

de¤iflme olmadan ortam›n nemi

azalt›l›r. Ortam nemi al›narak sa¤l›kl›

ve kaliteli ortam havas› elde edilmifl

olur. 18 ve 24 CHS modelleri için nem

seviyesi %60-%30 aras›nda

ayarlanabilir.

Evaparatör Temizleme Fonksiyonu

Evaparatör üzerindeki birikmifl tozlar›

temizlemek ve evaparatör içinde kalan

suyu kurtmak amac›yla 09 ve 12 CHS

modellerinde evaparatör temizleme

fonksiyonu bulunmaktad›r.

3 Dakika Güvenlik Korumas›

Baymak klimalarda elektrik ve çal›flt›rma

hatalar›na karfl› 3 dk.’l›k güvenlik

korumas› bulunmaktad›r.

Bu sayede klimaya çal›flt›rma komutunu

verdikten sonra 3 dk. içinde kontrollerini

yaparak 3 dk. sonra çal›flmaya bafllar.

Garanti

İç Ünite;3 Yıl

Dış Ünite;5 Yıl

Ürün Özellikleri
Isıtma & Soğutma
BTU 18000
Teknik Özellikler
Inverter Var
Ionizer Var
Genel Özellikler
Kullanım Tipi Duvar Tipi
Enerji Özellikleri
Enerji Sınıfı A
Yorum ve Puanlar

Yorum yapabilmeniz için üye iseniz giriş yapınızı değilseniz lütfen üye olunuz

Giriş Yap Üye Ol

Ürünün Puanı :
Yorum Gönder
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.799,00 TL 1.799,00 TL
3+6 199,89 TL 1.799,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.799,00 TL 1.799,00 TL
3+6 199,89 TL 1.799,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.799,00 TL 1.799,00 TL
2 899,50 TL 1.799,00 TL
3 599,67 TL 1.799,00 TL
6 299,83 TL 1.799,00 TL
9 207,14 TL 1.864,25 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.799,00 TL 1.799,00 TL
2 899,50 TL 1.799,00 TL
3 599,67 TL 1.799,00 TL
4 449,75 TL 1.799,00 TL
5 359,80 TL 1.799,00 TL
6 299,83 TL 1.799,00 TL
7 257,00 TL 1.799,00 TL
8 224,88 TL 1.799,00 TL
9 199,89 TL 1.799,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.799,00 TL 1.799,00 TL
3 599,67 TL 1.799,00 TL
6 299,83 TL 1.799,00 TL
9 199,89 TL 1.799,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.799,00 TL 1.799,00 TL
2 899,50 TL 1.799,00 TL
3 599,67 TL 1.799,00 TL
4 449,75 TL 1.799,00 TL
5 359,80 TL 1.799,00 TL
6 299,83 TL 1.799,00 TL
7 259,60 TL 1.817,17 TL
8 228,30 TL 1.826,40 TL
9 203,97 TL 1.835,71 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.799,00 TL 1.799,00 TL
2+3 359,80 TL 1.799,00 TL
3+3 299,83 TL 1.799,00 TL
4+3 257,00 TL 1.799,00 TL
5+3 224,88 TL 1.799,00 TL
6+3 199,89 TL 1.799,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.799,00 TL 1.799,00 TL
2+3 359,80 TL 1.799,00 TL
3+3 299,83 TL 1.799,00 TL
4+3 257,00 TL 1.799,00 TL
5+3 224,88 TL 1.799,00 TL
6+3 199,89 TL 1.799,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.799,00 TL 1.799,00 TL
2 899,50 TL 1.799,00 TL
3 599,67 TL 1.799,00 TL
4 449,75 TL 1.799,00 TL
5 367,14 TL 1.835,71 TL
6 307,52 TL 1.845,13 TL
7 267,71 TL 1.873,96 TL
8 236,71 TL 1.893,68 TL
9 211,52 TL 1.903,70 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.799,00 TL 1.799,00 TL
2 899,50 TL 1.799,00 TL
3 599,67 TL 1.799,00 TL
4 449,75 TL 1.799,00 TL
5 359,80 TL 1.799,00 TL
6 299,83 TL 1.799,00 TL
9 199,89 TL 1.799,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.799,00 TL 1.799,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.799,00 TL 1.799,00 TL
3+6 199,89 TL 1.799,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.799,00 TL 1.799,00 TL
2 899,50 TL 1.799,00 TL
3 599,67 TL 1.799,00 TL
6 299,83 TL 1.799,00 TL
9 207,14 TL 1.864,25 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.799,00 TL 1.799,00 TL
2 899,50 TL 1.799,00 TL
3 599,67 TL 1.799,00 TL
4 454,29 TL 1.817,17 TL
5 365,28 TL 1.826,40 TL
6 305,95 TL 1.835,71 TL
7 263,59 TL 1.845,13 TL
8 233,03 TL 1.864,25 TL
9 208,22 TL 1.873,96 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.799,00 TL 1.799,00 TL
2 899,50 TL 1.799,00 TL
3 599,67 TL 1.799,00 TL
4 456,60 TL 1.826,40 TL
5 367,14 TL 1.835,71 TL
6 309,11 TL 1.854,64 TL
7 267,71 TL 1.873,96 TL
8 235,47 TL 1.883,77 TL
9 211,52 TL 1.903,70 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.799,00 TL 1.799,00 TL
2 899,50 TL 1.799,00 TL
3 599,67 TL 1.799,00 TL
4 449,75 TL 1.799,00 TL
5 359,80 TL 1.799,00 TL
6 299,83 TL 1.799,00 TL
7 259,60 TL 1.817,17 TL
8 228,30 TL 1.826,40 TL
9 203,97 TL 1.835,71 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.799,00 TL 1.799,00 TL
2+3 359,80 TL 1.799,00 TL
3+3 299,83 TL 1.799,00 TL
4+3 257,00 TL 1.799,00 TL
5+3 224,88 TL 1.799,00 TL
6+3 199,89 TL 1.799,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.799,00 TL 1.799,00 TL
2+3 359,80 TL 1.799,00 TL
3+3 299,83 TL 1.799,00 TL
4+3 257,00 TL 1.799,00 TL
5+3 224,88 TL 1.799,00 TL
6+3 199,89 TL 1.799,00 TL
'Baymak Elite 18 CHS 18.000 Btu Duvar Tipi Split Klima' için faydalanabileceğiniz kampanyalar.
Havale ve Tek Çekim İndirimi
Havale ve kredi kartı tek çekim siparişlerde %3 indirim.