Deuter Aircontact 60 + 10 SL Kadın Sırt Çantası Denim-Midnight
Deuter Aircontact 60 + 10 SL Kadın Sırt Çantası Denim-Midnight
Deuter Aircontact 60 + 10 SL Kadın Sırt Çantası Denim-Midnight
Deuter Aircontact 60 + 10 SL Kadın Sırt Çantası Denim-Midnight

Deuter Aircontact 60 + 10 SL Kadın Sırt Çantası Denim-Midnight

Marka : Deuter

        AIRCONTACT 60+10 SL

RENK: Aubergine-Cranberry (Mor-Kır ızı)

  Deni -Midnight (Mavi)

&Uu l;R&Uu l;N NUMARASI: 3320 16

AĞIRLIK: 2720 g

HACİM: 60+10 litre

BOYUT: 82/30/2 (YxGxD) c

D&uu l;nyadaki pek çok gezide kesinlikle g&uu l;venilir bir arkadaş ol uştur. Kazanan bir takı ı değiştir ek her za an zordur. Fakat Aircontact efsaneleri izi geliştir enin za anı geldi. Hali hazırda son derece dayanıklı olan Aircontact odelleri iz şi di daha odern ve ince bir g&ou l;r&uu l;n&uu l; e sahip. Ve yeni esnek Active Fit o uz askıları ve revize edil iş kalça kanadı yapısıyla daha da rahatlar. Kadın y&uu l;r&uu l;y&uu l;şç&uu l;ler için yeni 70 + 10 SL odelini ekledik.

Deuter Aircontact 60+10 SL’de &Ou l;n Plana Çıkan &Ou l;zellikler

SL Kadınlara Uygun

Ortala a olarak kadınların sırt boyu erkekler kadar uzun değildir. Bu nedenle SL taşı a siste i Deuter’in standart sırt çantalarına g&ou l;re biraz daha kısadır.

Aircontact Siste

Ağır y&uu l;kleri taşı anın en kolay yolu sırt çantasının ve kullanıcının bir b&uu l;t&uu l;n haline gel esidir. Aircontact prensibi iz şudur: V&uu l;cut te as siste i, ağırlığı v&uu l;cuda yaklaştırır ve bu sayede ağırlık erkezini ortalar. B&ou l;ylece ta çanta kontrol&uu l;n&uu l; sağlar ve y&uu l;k taşı ak daha efektif bir hâl alır. Ayrıca, &ou l;zel boşluklu k&ou l;p&uu l;kten &uu l;retilen Aircontact inderleri iz, her hareketin po pa etkisi yarat ası ile fantastik bir havalandır ayı garanti eder.

Aktif Konfor Fiti

M&uu l;ke el bir uyu sağla ak için, sırt çantası &uu l; k&uu l;n olduğunca v&uu l;cuda yakın otur alıdır. B&ou l;ylece, ağırlık t&uu l; belin &uu l;zerine eşit olarak dağıtılabilir. Active-Co fort-fit siste i, fantastik taşı a konforunu sağla ve petli bir yapıya kavuşturuyor.

Vari Quick Siste

Her sırt uzunluğuna g&ou l;re kolay ayarla a

X-İskelet

X-iskelet yapı

Ayarlanabilir Kapak

Uzun ayarlanabilir kapak ek alan sağlar.

Alt B&ou l;l&uu l;

Çıkarılabilen ayrı b&ou l;l&uu l; ile eşyalara ideal ulaşı ve depola a alanı

&Ou l;n Kısı dan Açıl a

&Ou l;n taraftaki fer uarlı kısı sayesinde çantanın altında kalan eşyalara kolay ulaşı

Yastıklı Kalça Ke eri

Kalça ke erinde bulunan ekstra yastık daha iyi taşı a konforu sağlar.

Vari Flex Siste

Deuter'in Vari Flex Siste i veri li kalça kanatçıklarını ta a en hareketli bırak aktadır. Vari Flex; zorlu b&ou l;l&uu l; lerin, dengenizi boz adan aşıl asında en kar aşık hareketler ile bile uyu sağlar, &ou l;zellikle ağır y&uu l;kler taşırken &ou l;ne arz eder.

G&ou l;ğ&uu l;s Kafesi Kayışı

G&ou l;ğ&uu l;s kafesi kayışı o uzlara asılı çantanın dengelen esine yardı cı olur.

Yağ ur Koru ası

Çıkarılabilir yağ urluğa sahiptir.

Değerli Eşya G&ou l;z&uu l;

Değerli eşyaları g&uu l;ven e tut ak için çantanın içerisinde &ou l;zel g&ou l;z

Esnek B&ou l;l&uu l;

Terli/ıslak kıyafetleri koy ak için arka tarafta esnek b&ou l;l&uu l;

Acil Yardı Etiketi

Kapağın alt kıs ında acil duru lar için &ou l;ne li ipuçları

3.0 Litre Hidrasyon Siste iyle Uyu

Strea er 2 L &a p; Strea er 3 L hidrasyon siste iyle uyu ludur.

Doğa Y&uu l;r&uu l;şlerinde Kullanılan Batonları Bağla a Lopları

Y&uu l;r&uu l;y&uu l;ş batonlarını bağla a lopları

Buz Kaz aları veya Y&uu l;r&uu l;y&uu l;ş Batonlarınız için Bağla a Lopları

Buz kaz aları veya y&uu l;r&uu l;y&uu l;ş batonlarınız için bağla a lopları

Kapak Cebi

Kapağa entegre edil iş bu cep sayesinde eşyalarınıza hızlı erişi sağlar.

Y&uu l;k Ayarla a Kayışları

Çantanın ağırlık erkezinin kişiye g&ou l;re ayarlan asını sağlar.

Ayarlanabilir Bel Tokası

Kolay ve hassas bir ayar sağlar.

İDEAL OLARAK KULLANIMA UYGUN OLDUĞU YERLER

Seyahat 2/                                      Y&uu l;r&uu l;y&uu l;ş /

Ka p 2/                                         Doğa Y&uu l;r&uu l;y&uu l;ş&uu l; 1/

Kul&uu l;be 2/

AİRCONTACT BEL SİSTEMİ

  1. AĞIR Y&Uu l;KLERİ HAFİFLETMEK İÇİN TASARLANDI

Ayarlanabilir ve esnek çok b&ou l;l eli al&uu l; inyu X-çerçevesi sayesinde kalça ke erine &uu l;ke el y&uu l;k aktarı ı. M&uu l;ke el uyu sunan bu &uu l;r&uu l;n, sırt ve bel kıs ın kavrar ve y&uu l;k&uu l; v&uu l;cudun ağırlık erkezine yakınlaştırarak inanıl az derecede stabil kal asını ve iyi bir şekilde kontrol altında ol asını sağlar.

  1. M&Uu l;KEMMEL HAVALANDIRMA

Açık h&uu l;creli k&ou l;p&uu l;k teknolojisi sayesinde, her harekette oluşan hava, arka kısı daki ta ponlar boyunca dolaşarak sırttaki havalandır ayı deva ettirir. Sonuç olarak*: Diğer sırt şekline uygun tasarlan ış çantalara g&ou l;re %15 daha az terle e. (* Gabriel L. &a p; T. tarafından Erlangen &Uu l;niversitesi / Al anya ile işbirliği içinde y&uu l;r&uu l;t&uu l;len bir saha testinde kanıtlan ıştır)

  1. M&Uu l;KEMMEL UYUM

Çok kade eli Vari Quick siste i, taşı a siste inin farklı sırt uzunlukları için uyu luluğunu garanti eder.

  1. D&Ou l;NER VARIFLEX KALÇA KEMERİ YORGUNLUĞU AZALTIR

Dikiş işçiliği ile şekillenen ergono ik 3-boyutlu tasarı ı ile y&uu l;k, herhangi bir baskı noktası ol adan eşit olarak dağılır.

  1. MAKSİMUM KONFOR

D&ou l;ner Active Fit o uz askısı her kullanıcıya g&ou l;re bireysel olarak ayarlanır.

SL Kadınlara Uygun

Ortala a olarak kadınların sırt boyu erkekler kadar uzun değildir. Bu nedenle SL taşı a siste i Deuter’in standart sırt çantalarına g&ou l;re biraz daha kısadır.

KULLANILAN MALZEMELER

Malze e Oranı: Polyester: %20/ Polya id: %80

1000D PA

Polia id ku aş aşın aya ve yırtıl aya karşı dayanıklıdır. T&uu l; b&uu l;y&uu l;k sırt çantalarının alt panelinde kullanılır. İç kısı da 1000 denye iplik ve kalın bir PU kapla a vardır.

330D PA 6.6 YIRTILMAZLIK

Deuter Micro Rip 6.6, harika yırtıl a direnci sunan 330 denye naylon karışı lı bir ku aştır. Naylon 6.6'nın kullanı ı, alze eyi çok dayanıklı ve sağla kılar. PU kapla a sayesinde su geçir ez (WC 2.000 ). Yeni Aircontact serisi gibi b&uu l;y&uu l;k çantalar için &uu l;ke el alze edir.

* D denye anla ındadır. İplik ağırlığını tanı lar. &Ou l;rneğin; 600D, 9000 etrede 600 gra dır..

* PA polia id anla ına gelir. PA lifleri son derece sağla ve aşın aya karşı dayanıklıdır. Ayrıca y&uu l;ksek elastikiyet ve d&uu l;ş&uu l;k ağırlık ayırt edici &ou l;zelliğidir.

* PU: Poli&uu l;retan kapla a (su geçirgenliğine ve sol aya karşı dayanıklı).

Birlikte Kullanılabildiği &Uu l;r&uu l;nler

Flight Cover 60

Transport Cover

Wash Center Lite I

Wash Center Lite II

Wash Bag I

Wash Bag II

Zip Pack Lite 1

Zip Pack Lite 2

Zip Pack Lite 3

Pack Sack 15

Pack Sack 3

Pack Sack 5

Pack Sack 9

Light Drypack 3

Light Drypack 1

Light Drypack 8